program wycieczka po białorusi

Polecamy również:

  • Brak powiązanych wpisów.

Program:

1 dzień:

Odjazd autokaru z Krakowa o godz. 06.00. Pozostałe miejscowości wg trasy nr 8 (str. II ). Przejazd przez terytorium Polski do Grodna (ok. 565 km), malowniczo położonego miasta nad Niemnem i nierozerwalnie związanego z historią Polski. Spacer po mieście: bazylika św. Franciszka Ksawerego ufundowana przez króla Stefana Batorego, w którym znajduje się ołtarz św. Kazimierza, a przy nim relikwia krwi św. Jana Pawła II, apteka jezuicka – najstarsza białoruska apteka, kościół Zwiastowania NMP i klasztor Brygidek, ulica znanej polskiej pisarki Elizy Orzeszkowej, przy której stoi dom, w którym mieszkała, a obecnie mieści się w nim muzeum, pomnik słynnej Polki, Stary Zamek – miejsce sejmów walnych I Rzeczpospolitej, Nowy Zamek – miejsce zgromadzeń Sejmu Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w którym odbył się ostatni sejm zatwierdzający II rozbiór Polski. Przejazd do hotelu. Nocleg

2 dzień:

Śniadanie. Przejazd do Starych Wasyliszek (ok. 85  km), gdzie znajdował się dom rodzinny Czesława Niemena, w którym obecnie mieści się muzeum. Przejazd do Nowogródka (ok 85 km), gdzie został ochrzczony i spędził dzieciństwo polski wieszcz Adam Mickiewicz. Znajduje się tu wybudowany w drugiej połowie XIX wieku Dworek Mickiewiczów. Powstał on w miejscu pierwotnego domu Mickiewiczów, spalonego w XVII wieku. Zwiedzanie Muzeum Adama Mickiewicza. Przejazd do Miru (ok. 50 km). Zwiedzanie zamku gotycko-renesansowego, wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do hotelu w Mińsku (ok. 100 km). Nocleg.

3 dzień:

Śniadanie. Zwiedzanie Mińska, miasta całkowicie zniszczonego i na nowo odbudowanego: Plac Październikowy z Pałacem Republiki,  Plac Zwycięstwa z Pomnikiem Zwycięstwa, który jest przypomnieniem wszystkich ważnych wydarzeń w historii Białorusi, Plac Niepodległości z Domem Rządowym, kościół św. Szymona i Heleny, Wrota Miasta – dwie socrealistyczne wieże, opera,  cmentarz kalwaryjski, zwany także cmentarzem polskiej szlachty, na którym pochowane są m.in. ofiary sowieckiego terroru. Czas wolny. Przejazd do hotelu w okolicy Nieświeża (ok. 120 km). Nocleg.

4 dzień:

Śniadanie. Zwiedzanie renesansowo-barokowego zespołu zamkowo-pałacowego, który był dawną rezydencją Radziwiłłów, wpisanego na Listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wizyta w kościele Bożego Ciała, w którym znajdują się krypty, w których spoczywają niemalże wszyscy członkowie rodu Radziwiłłów. Przejazd do Kamieńca (ok. 260 km). Krótki postój przy średniowiecznej wczesnogotyckiej wieży obronnej zwanej Białą Wieżą lub Basztą Kamieniecką. Przejazd do Skoków (ok. 40 km), rodzinnego miasta Juliana Niemcewicza, w którym znajduje się dworek Niemcewiczów. Przejazd  do hotelu w Brześciu (ok. 15 km). Nocleg

5 dzień:

Śniadanie. Zwiedzanie Brześcia: ulica typu bulwarowego Adama Mickiewicza, cerkiew św. Mikołaja, studnia artezyjska, pomnik Adama Mickiewicza, Park Kultury i Rekreacji im. 1-go Maja, ulica Lewaniewskiego zbudowana wg projektu polskiego architekta Juliana Lisieckiego z domami bogatych mieszczan i dawnych włodarzy miasta, kościół Podwyższenia Krzyża Świętego. Twierdza Brzeska symbol miasta. Wyjazd do Polski. Przyjazd do Krakowa (ok. 425 km) ok. godz. 23.00

Uwagi praktyczne:
Uwaga! Dokumenty potrzebne do otrzymania wizy białoruskiej: wypełniony formularz wizowy, 1 zdjęcie biometryczne o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (twarz na wprost, kolorowe na białym tle) nie starsze niż 6 miesięcy i paszport z wolnymi minimum 2 stronami, ważny 6 miesięcy od zakończenia imprezy, należy dostarczyć do biura na 25 dni przed rozpoczęciem imprezy.

Koszt wizy i pośrednictwa wizowego – 150 zł.

Cena zawiera:
4 noclegi  w hotelach *** :(pokoje 2- lub 3- osobowe z łazienkami): 1 w Grodnie, 1 w Mińsku, 1 w Nieświeżu, 1 w Brześciu, 4 śniadania, autokar komfortowy, opiekę pilota-przewodnika, ubezpieczenie KL (obejmuje również choroby przewlekłe), NNW i bagażu.

Cena nie zawiera:
Dopłata do 4 obiadokolacji: 200  zł.
Dopłata do pokoju 1-os.: 310 zł.

Koszt wizy i pośrednictwa wizowego – 150 zł.

Przewidywany koszt realizacji programu: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodnicy miejscy, ewentualnie słuchawki oraz inne obligatoryjne opłaty – ok. 100 euro.